TikTok wprowadził szereg nowych rozwiązań, które umożliwiają reklamodawcom lepsze partnerstwo z twórcami i sprawiają, że ich reklamy są bardziej angażujące. Oferują one narzędzia dla marek do łączenia się i budowania społeczności na TikTok oraz nawiązywania lepszej współpracy.

Format Story Selection zaprasza użytkowników do interaktywnego udziału w tworzeniu historii reklamy.

Wprowadzenie TikTok Story Selection

TikTok’s Story Selection to nowy interaktywny format wprowadzony przez platformę w celu dalszego wzmocnienia relacji między markami a twórcami. Format ten zaprasza użytkowników do interaktywnego udziału w tworzeniu historii reklamy.

Story Selection wykracza poza prostą promocję lub sprzedaż produktu, ponieważ jest również rozrywką samą w sobie. Ten Add-On, czyli ta nowa funkcja TikTok Ads prezentuje użytkownikom dwa różne interaktywne loginy: dwie wersje, które rozgałęziają się na inną ostateczną wersję historii w zależności od tego, którą wybierze użytkownik.

Użytkownicy uwielbiają być częścią opowiadania historii na TikTok, a ten produkt pozwala im kształtować i dostosowywać wynik reklamy In-Feed. To tworzy silną więź między użytkownikiem a marką, która może napędzać sprzedaż.

Jak działa TikTok Story Selection?

TikTok

Story Selection zawsze pojawia się w ten sam sposób w feedzie użytkownika, podążając za tymi 5 krokami:

  • Użytkownikom pokazuje się reklama In-Feed z głównym wideo.
  • Po odtworzeniu głównego wideo pojawia się strona, na której mogą wybrać pomiędzy opcjami dwóch historii.
  • Na stronie wyboru historii pokazuje sub wideo A i sub wideo B oraz przycisk play (do odtwarzania głównego wideo).
  • Użytkownik wybiera jedną z dwóch opcji, sub wideo A lub B, a wybrany film zaczyna się odtwarzać.
  • Każdy z subfilmów będzie miał również Call-To-Action. CTA i landing page będą takie same jak w przypadku głównego wideo.

Jak aktywować TikTok Story Selection

Opcja Story Selection dostępna jest w kampaniach Reach & Frequency (Spark Ads i non-Spark Ads). Ich konfiguracja odbywa się ręcznie, poza TTAM, i wymaga około 5 dni roboczych.